Therese anlitas ofta som Speaker till olika reklamer. Här finns några smakprov.

Röstprov

Röst i Swedbankreklam